Energotīklu projektēšana

Dažādu energoapgādes objektu projektēšana

Energotīklu projektēšana ir visa energotīklu ieviešanas īstenošanas procesa neatņemama sastāvdaļa. Tā ir visas nepieciešamās dokumentācijas sagatavošana, kas nosaka darbības visu iespējamo zinātnisko prasmju pielietošanai elektroiekārtu projektēšanā, ražošanā un pārvaldībā.

Energotīkla projektēšana ir pamats, uz kura mēs vai kāds cits veiksim turpmāko elektrotīklu ārējo vai iekšējo uzstādīšanu.

Elektrotīklu projektēšanai ir vērts izmantot tikai to uzņēmumu vai atsevišķu speciālistu pakalpojumus, kuriem ir atzīts sertifikāts šādu darbību veikšanai un līdzīgu pakalpojumu sniegšanai. Mūsu speciālistiem ir visi nepieciešamie dokumenti, un viņi darbojas atbilstoši visiem nepieciešamajiem starptautiskajiem standartiem, jo tik nopietnu darbu drīkst veikt tikai sertificēts projektētājs.

Fiziskajām personām ir tiesības patstāvīgi veikt elektronisko sakaru tīklu projektēšanu, būvekspertīzi, būvuzraudzību vai vadīt elektronisko sakaru tīklu būvdarbus, ja tās ir ieguvušas profesionālo izglītību attiecīgajā jomā un saņēmušas būvprakses sertifikātu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. To nosaka Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumi Nr.501 “Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas, būvniecības un uzraudzības kārtība”.

Mēs izpildām elektrotīklu projektēšanas pasūtījumus gan pēc atsevišķa tehniskā uzdevuma (tā sauktais TU; piemēram, publisko iepirkumu procedūru īstenošanai, cenu aptaujām, konkursiem), gan projektējam virsū jau citiem gataviem projektiem – piemēram, balstoties uz pazemes komunikāciju projektiem.

No kā tad ir atkarīgas projektēšanas izmaksas? Likumsakarīgi, no tā, cik liels ir objekts, pašas konstrukcijas vai vairāku konstrukciju sarežģītība, un citām komunikācijām (jau esošajām vai tikai plānotajām) un, protams, konkrētā klienta vēlmēm.

Izbraucam pie klienta darba laikā un brīvdienās.

Nodrošinām saprātīgas cenas, termiņus un garantējam projekta dokumentācijas kvalitāti.

Ieinteresēja mūsu pakalpojumi?

Droši ar mums sazinieties jums ērtākā veidā un mūsu speciālisti atbildēs uz jautājumiem par mūsu pakalpojumiem.