Objektu pieslēgšana pie sadales tīkla

Strāvas padeve 230V

Sadales tīkls ir elektrotīkls, ar kura starpniecību piegādā elektrisko strāvu konkrētajam objektam. Tāpat sadales tīkls ir televīzijas un radio apraides uztveršanas sistēmas daļa no uztverošās antenas padeves izejas līdz pat gala patērētāja kontaktligzdas izejai (ja nav abonenta kontaktligzdas – līdz kontaktdakšai, kas paredzēta pieslēgšanai abonenta ierīcēm).
Atkarībā no abonentu skaita un apkalpojamās teritorijas lieluma sadales tīkls var sastāvēt no vairākiem posmiem – galvenā, apakšmaģistrāles un mājas sadales tīkla posmiem.

Sākumposms objekta pieslēgšanai pie sadales tīkla ir pieslēguma projektēšana, un tā ir šā procesa neatņemama sastāvdaļa. Projektēšanai ir vērts izmantot tikai to uzņēmumu vai atsevišķu speciālistu pakalpojumus, kuriem ir atzīts sertifikāts šādu darbību veikšanai un līdzīgu pakalpojumu sniegšanai. Mūsu speciālistiem ir visi nepieciešamie dokumenti, un viņi darbojas atbilstoši visiem nepieciešamajiem starptautiskajiem standartiem, jo tik nopietnu darbu drīkst veikt tikai sertificēts projektētājs.

Mēs izpildām objekta pieslēgšanas pie sadales tīkla projektēšanas pasūtījumus gan pēc atsevišķa tehniskā uzdevuma (tā sauktais TU; piemēram, publisko iepirkumu procedūru īstenošanai, cenu aptaujām, konkursiem), gan projektējam virsū jau citiem gataviem projektiem. Visizplatītākā un pieprasītāka strāvas padeve ir 230V (220V) pieslēgums, jo tas ir tas spriegums, kas visbiežāk tiek izmantots mūsu mājās mājsaimniecības vajadzībām, kā arī birojos un komercdarbības objektos.
No kā tad ir atkarīgas projektēšanas un pieslēguma izmaksas? Likumsakarīgi, no tā, cik liels ir objekts, pašas konstrukcijas vai vairāku konstrukciju sarežģītības, un citām komunikācijām (jau esošajām vai tikai plānotajām) un, protams, konkrētā klienta vēlmēm.

Izbraucam pie klienta darba laikā un brīvdienās.

Nodrošinām saprātīgas cenas, termiņus un garantējam projekta dokumentācijas kvalitāti un objekta pieslēgšanas pie sadales tīkla drošumu un ilgtspēju.

Ieinteresēja mūsu pakalpojumi?

Droši ar mums sazinieties jums ērtākā veidā un mūsu speciālisti atbildēs uz jautājumiem par mūsu pakalpojumiem.