Zemējums

Zemējums un zemējuma nodrošināšana objektam

Zemējums ir institūts, kuru izmanto objektā, lai panāktu aizsardzību pret elektriskās strāvas defektīvo vai pat bīstamo darbību, samazinot spriegumu tādējādi, lai tas “nenonāk” līdz cilvēkiem un dzīvniekiem. Zeme šajā procesā piedalās kā strāvas nodrošinātāja (piemēram, vadu telekomunikācijās).

Zemējums glābj objektā esošo cilvēku un dzīvnieku dzīvību no elektrošoka, elektroierīces no izdegšanas, bet pašu īpašumu – no ugunsgrēkiem. Visas šīs katastrofas parasti rodas no pārsprieguma, īssavienojumiem, elektromagnētiskiem traucējumiem impulsa elektrotīklā. Zemējuma sistēma novirza strāvu, kas plūst no elektriskās ķēdes uz zemi, tādējādi novēršot negadījuma postošās sekas.

Mūsu speciālisti zemējuma nodrošināšanu objektā sāk ar plāna izstrādāšanu, dokumentācijas sastādīšanu, saskaņošanu ar klientu. Tālāk objektā tiek savienotas dažādu iekārtu daļas, un pēc atbilstošās tehniskās pārbaudes iekārtas tiek savienotas ar strāvas vadīšanu. Šādi objektā tiek izveidots zemējums.

Nepārprotami zemējuma procedūra ir jānodrošina profesionaļiem, nevis jāveic tā pašiem. No pirmā acu skatiena zemējuma izveidošanā nav nekā sarežģīta, taču praksē tā nav. Mēs noteikti neiesakām to darīt pašiem, jo šajā procesā ir jāsaprot elementārās elektriskās strāvas darbības pamatelementi. Dažviet ir nepieciešama atsevišķās aizsardzības uzstādīšana, un tās nepieciešamību spēj novērtēt tikai sertificēts, pieredzējis elektriķis. Nerunājot jau par to, ka ir obligāti jāievēro daudzi drošības pasākumi šajos procesos. Tāpēc pārsvarā objektos mūsu speciālisti strādā pāros, lai nepieciešamības gadījumā varētu viens otram sniegt arī pirmo medicīnisko palīdzību.

Pēc rūpīgas zemējuma projekta pārbaudes objektu var nodot ekspluatācijā, un klients droši var lietot ēkā esošās elektroierīces un visādi citādi baudīt dzīvi ēkā vai atrasties darba objektā absolūti drošos apstākļos – nebaidoties no elektrostrāvas trieciena vai zibens spēriena.

Ieinteresēja mūsu pakalpojumi?

Droši ar mums sazinieties jums ērtākā veidā un mūsu speciālisti atbildēs uz jautājumiem par mūsu pakalpojumiem.